มัมมี่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ที่สนใจมัมมี่ได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับมัมมี่

2.เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

3.เพื่อจัดเรียงและรวบรวมมัมมี่ให้เป็นระเบียบ

คำถาม

1.ประวัติศาสตร์ของอียิปต์แบ่งออกได้เป้นกี่ยุค

2.ประวัติศาสตร์ของอียิปต์มียุคอะไรบ้าง

3.

โฆษณา